אדום וישמעאל (חלק ב)

ד"ר יוסף שרביט

על פי ניתוחו את המאורעות בני זמננו סבר הרב אשכנזי, כי כל הסימנים מעידים על יישובו העתידי של הסכסוך ההיסטורי בין "ישראל, ישמעאל ואדום", שכן בורא העולם מסר לאנושות כולה, דרך ישראל, את האופן שבו ייושב אותו "סכסוך משפחתי". כמו כן האנושות עשויה להתוודע ל"מכנה משותף אברהמי", שיגבר על יסודות הויכוח=הקונפליקט.

אדום וישמעאל (חלק א)

ד"ר יוסף שרביט

משנתו של הרב יהודא ליאון אשכנזי ("מניטו") מאופיינת בגישה היסטורית מובהקת הנוגעת להוויה ההיסטורית הכלל-אנושית, הלאומית והאינדיווידואלית.