עשרת עסקי המחשבה – אורות הקודש, כרך א – אלדד פרי

אלדד פרי

עשר ספירות המונח ספירה מוזכר לראשונה בספר יצירה. אנו יוצאים מנקודת הנחה כי מחבר ספר יצירה הוא לכל המאוחר רבי עקיבא (ויש מי שייחס אותו לאדם הראשון ובספר שלפנינו הוא מיוחס לאברהם אבינו). גם בספרות המדרשית מוזכרות הספירות. כך למשל במדרש רבה נאמר: "כַּף אַחַת עֲשָׂרָה זָהָב, כְּנֶגֶד עֲשָׂרָה מַאֲמָרוֹת שֶׁנִּבְרָא בָּהֶם הָעוֹלָם, וּכְנֶגֶד עֶשֶׂר סְפִירוֹת בְּלִימָה"(מדרש … המשך לקרוא

אור ישר ואור חוזר– חלק ב' – אלדד פרי

אלדד פרי

בס"ד כלים וצבעים "איזהו אור הישר, במערכת השכל, הידיעות ההולכות ומסתעפות מן הקודם אל המאוחר, ואור החוזר, הוא התוכן המסתעפף מן המאוחר אל הקודם".   בכתבי האר"י ז"ל מתוארים אור ישר ואור חוזר פעמים רבות. אחת הפעמים המוקדמות נמצאת בשער העקודים שבספר אוצרות חיים. במסגרת זו, ישנו תיאור של השתלשלות של אורות "עקודים" זה בזה, … המשך לקרוא

אור ישר ואור חוזר– חלק א' – אלדד פרי

אלדד פרי

בס"ד דרך דו סטרית כפי שאמרנו, בפרקים אלה מרבה מרן הרב זצ"ל להשתמש במושגים מעולם הקבלה, זאת שלא כדרכו בדרך כלל. כשמגיעים לנושא מורכב כגון זה שבסדר שלנו: 'איחוד מדע הקודש והחול', יש מקום לתת כלים משמעותיים ללומד על מנת שיכיל ויפנים את הרעיון הגדול. לשם מטרה זו, אפשר לחרוג קצת מהדרך הרגילה של הרבהמציגה … המשך לקרוא

סודות מן הסדר – אלדד פרי

בס"ד סדר או אי סדר? ידוע כישמו של הכינוס המשפחתי בליל טו' בניסן קרוא בפי כל "ליל הסדר". פשוטו של עניין הוא:'סדר' קבוע וידוע מראש, עם סימנים לזיכרון: קדש ורחץ, כרפס, יחץוכו'. כל דבר בעתו ובזמנו. זהו סדר. מפתיע לגלות כי בעולם הקבלה בלילה זה יש דווקא אי סדר. אם כך מדוע קוראים ללילה זה … המשך לקרוא

מעלית לתחתית ומתחתית לעלית – אורות הקודש, כרך א, פרק נד אלדד פרי

אלדד פרי

ההבדל העיקרי שבין הפילוסופיה לבין חכמת הקודש היא ה-'התגלות'. הפילוסופיה היוונית האמינה שניתן להגיע לידי איחוד עם 'השכל הפועל', זאת באמצעות עלייה בסולם החכמה והמידות הטובות.

מימין לשמאל ומשמאל לימין – אורות הקודש, כרך א, פרק נג אלדד פרי

אלדד פרי

כל באי שערי חכמת הקבלה, מכירים את המושגים 'ימין' ו-'שמאל', כמושגי יסוד. צד ימין מסמל את קו החסד וקו שמאל את קו הגבורה.  בצד ימין נמצאות הספירות: חכמה, חסד ונצח ואילו בצד שמאל נמצאות הספירות: בינה, גבורה והוד.