חסד ואמת בחבלי משיח

הרב אלישע וישליצקי

בירור נוקב מבררת התורה את סוגיית השררה, ע"י המפגש בין אברהם אבינו לבני חת. לכאורה נשיאות היא תפקיד של שררה. חשיבות, עמדה ציבורית בכירה. אך בני חת מגלים את האמת בזכות אברהם אבינו (בראשית כ'ג ו'). שכן הם רואים את מידותיו של המאמין הראשון בבני ישראל.