ישראל אשר בך אתפאר

הרב ליאור לביא

התרבות, האמנות והיצירה האנושית מהוות ביטוי מובהק לצלם הא-לוהים שבאדם. היכולת לקחת חומר גלם טבעי, ראשוני, לעבד ולעצב אותו כחומר ביד היוצר, כדי ליצור ממנו יצירה חדשה, היא יכולת אנושית ייחודית. ביסוד היכולת הזאת נמצאת תכונת ההתגברות על הטבע, ראיית מה שקיים בו בכוח ולא רק בפועל וניצול משאביו כדי לממש את הרעיון והחזון של האדם היוצר.