לחיות בעקב בחבלי משיח

הרב אלישע וישליצקי

במצוותיה של תורת אמת, למרות התדמיות החיצוניות בימינו, לא נפקד מקומן של המצוות שבין אדם לחבירו ובין אדם לעצמו.