אורות התחיה סעיפים סב-סד

הרב צפניה דרורי

הגלות מיעטה את צביוננו, דיכאה אותנו, אבל לא השמידה אפילו גרגר אחד מכל סגולותינו. כל מה שהוא מוכן לנו הרי הוא נמצא אתנו, כל מה שצריך להיות גדול ופורח הוא קטן, קמוץ, וכמוש, אבל הכל יתגדל, הכל ישוב לפרח, “יציץ ופרח ישראל”.