האם טעה הרב זצ”ל בחזונו?!

הרב חיים דרוקמן

לפני כמאה שנה קבע הראי”ה קוק זצ”ל (איגרותהראי”הג, תתע”א): “כן אתחלתא דגאולה ודאי הולכת ומופיעה לפנינו”. באותה תקופה היה צריך להיות בעל חזון גדול כדי לדבר כך. רק הדורות שאחרי הרב זכו לראות בעיניהם איך חזון זה מתגשם למעשה בהקמת מדינת ישראל, בקיבוץ הגלויות האדיר, בשחרור חבלי הארץ וירושלים בראשם וכן הלאה.