למהות חיבת הארץ

הרב ד”ר יהודה פליקס

שלשה מקומות בארץ ישראל נקנו בכסף על ידי אבות האומה מיושבי ארץ כנען, בארץ ישראל: אברהם – קנה את שדה מערת המכפלה יעקב – קנה את השדה שבשכם במאה קשיטה. ודוד – קנה את גורן ארונה היבוסי שבירושלים.