העצה העמוקה

הרב נחום נריה

סח ר' אלכסנדר בונין ז"ל, שעלה מרוסיה הקומוניסטית לארץ, למרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל: בשנות הרעה, השתבשו מספר תוכניות למעבר מאזורים מסוכנים ברוסיה, למקום בטוח ולישיבת קבע.