עבד עבדים יהיה לאחיו

הרב מרדכי גרינברג

מרן הרב קוק זצ"ל הרב פורס את משנתו הנועזת והייחודית ביחס למוסד העבדות" לאור ההסתייגות המוחלטת של העולם החופשי. (באיגרת לתלמידו, ד"ר משה זיידל איגרות הראיה א,פט)