אודות

זה כ-2000 שנה חלפו מאז גלה עם ישראל מארצו. שני אלפים שלמים בהם ליהודים לא הייתה מדינה, לא היה צבא, לא היה בית משפט משלו, לא היה חוק ולא חוקה,לא מטבע ואפילו לא שפה.

זכינו וחזון הנביאים התגשם בימינו והולך הוא וממשיך להתגשם מיום ליום.לא כולם זכו, יש שבדרך איבדו את אלוהים ויש שבדרך איבדו את ישראל.

זכינו כולנו, וכמאה שנה לפני קום המדינה נשלח הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל למסע בן 70 שנה, במסגרתו יצר יצירה שלמה וענקית הכוללת את התורה כולה, ליקט, סיכם וחידש חידושים נפלאים ומיוחדים לתקופה מיוחדת שבה אנו נמצאים "ראשית צמיחת גאולתנו".

סגנון דבריו הנבואי, שפתו העשירה, ציוריו הנפלאים ורעיונותיו העמוקים אינם ברורים לכל אדם.

תנועת "אורות אברהם" לקחה על עצמה משימה גדולה מאוד, אולי הגדולה ביותר בתחום הרוח היהודית, להיות גשר בין הצד שאיבד את אלוהיו לבין הצד שאיבד את עמו זאת באמצעות הנגשת כתביו ורעיונותיו העמוקים של מרן הרב זצ"ל.

תנועה זו הוקמה לעילוי נשמת ר' אברהם בן פריחה לבית יפרח שנלקח לבית עולמו ביום ה' באדר תשס"ז, יהי זכרו ברוך.

תאריך לידה עברי-יב בתמוז תשיד

 

 

אודות אתר אורות אברהם