פרשת השבוע הנוכחית - שמות

ידו המצורעת של משה כמשל להמנעות מהתמודדות עם הקושי.

אות המצורע בא ללמד לא רק את משה אלא גם אותנו, כיום, שמוטלת עלינו האחריות להיות שותפים לשליחות האלוקית ולגלות מלכות שם שמיים באמצעות לימוד התורה ובהפצתה למען כלל ישראל.