אברהם אבינו ואהרון הכהן החסדו השלום

הרב אלישע אבינר

שתי דמויות בולטות בעם ישראל במידות החסד והשלום שלהם: אברהם אבינו ואהרון הכהן. אברהם אבינו – יושב בפתח האוהל וממתין לעוברי אורח להזמינם לביתו, ללא הבחנה מהי אמונתם ומהו אורח חייהם. הוא מתמקח עם הקב"ה למען הצלת סדום.