ההיסטוריוסופיה של הרב קוק (חלק ב)

הרב אורי שרקי

המושג 'אידיאה' הוא יווני במקורו, אפלטוני בעיקרו, אבל מרן הרב קוק זצ"ל אינו משתמש במילה במובנה האפלטוני אלא במובן ההיגליאני שלה. המובנים הללו לאו דווקא סותרים.

ההיסטוריוסופיה של הרב קוק (חלק א)

הרב אורי שרקי

הפילוסופיה של ההיסטוריה היא תחום חשוב ביותר, במיוחד כשמדובר בתולדות עם ישראל, שכן התוכן התנכ"י בבסיסו הוא היסטורי. האלוהות בוחרת את ההיסטוריה כזירת ההתגלות המועדפת, זו ההנחה שפיתח בהרחבה רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי.

המשטר המדיני לפי היהדות (חלק ה)

הרב אורי שרקי

כפי שבארנו לפי הנצי"ב, מצב התרבות הפוליטית של החברה מסביבנו קובע את המצווה להעמיד אצלנו מלך. מבחינה דתית הדבר מעורר תמיהה רבה: כיצד ייתכן שהתנאי לקיום מצווה מן התורה, אחת מתרי"ג מצוות, יהיה תלוי במצב התרבות הפוליטית אצל הגויים? מצאנו מצוות שתלויות בכל מיני תנאים, אבל תנאי כזה, שמחייב לבדוק ולחקור מהו המשטר המועדף כעת אצל אומות העולם, הוא תמוה מאוד.

המשטר המדיני לפי היהדות (חלק ד)

הרב אורי שרקי

עדיין נותר לפנינו עניין שאינו מבורר בסוגיא: מהו המשטר האידיאלי? האם יש העדפה למלך, או שמא צורת השלטון המועדפת היא היעדר מלך בכל צורה שהיא?

המשטר המדיני לפי היהדות (חלק ג)

הרב אורי שרקי

רבנו אשר בן יחיאל (1327-1250), ראש הרבנים בטולדו שבקסטיליה כותב בתשובותיו (שו"ת הרא"ש כלל ו סי' ח)

המשטר המדיני לפי היהדות (חלק ב)

הרב אורי שרקי

כל אחד מארבעת גופי השלטון העברי – מלך, שופט, כהן ונביא – הוא סוג שונה של משטר. מונטסקייה טען כי יש להפריד את הרשויות משום שרצה למנוע עריצות. 'עריצות' – פירושה ניצול הסמכות של מגזר מסוים, חברתי או מעמדי…