סוכה – וענני כבוד

הרב אברהם כהנא-שפירא

בסוכות – שורה שכינה בישראל כענני הכבוד שבמדבר, וכעין מה שאמרו בסוטה (דף ג, ב): קודם שחטאו ישראל הייתה שכינה שורה עם כל אחד ואחד. ופרש"י: בביתו.