הצהרת בלפור וההגנה עליה

הרב ארי יצחק שבט

מרן הרב קוק זצ"ל נסע מארץ ישראל לכנס רבנים באירופה בקיץ תרע"ד (1914), והנה פרצה מלחמת העולם הראשונה והוא נאלץ בעל כורחו להישאר בשווייץ ובאנגליה במשך חמש שנים. בדיעבד, התברר ששהותו באנגליה הייתה סייעתא דשמייא של ממש, שאפשר לו לתרום תרומה חשובה להעברת ההחלטה של "הצהרת בלפור" ולהגן עליה