אלדד פרי- המספד בירושלים- 2

אלדד פרי

המספד בירושלים- 2

אלדד פרי- המספד בירושלים- 1

אלדד פרי

אלדד פרי- המספד בירושלים- 1

שיעור וידאו: חיי שרה

אלדד פרי

חיי שרה – שיעור תורה בווידאו

שיעור וידאו: מערכת חוכמת הקודש – א'

אלדד פרי

שיעור מיום ב' בכסלו תשע"ח במכינה הקדם צבאית "שובו אחים" ברחובות