חנוכה- היחס לאומות העולם

הרב יעקב פילבר

דברים אלו מסביר הרב מתוך ההבדל שבין נר שבת לנרות חנוכה. הבדל שאינו רק בתחום המעשי אלא גם בסמלים שהם מייצגים: השבת מייצגת את האוטנטיות היהודית, היא כולה יצירה אלוקית שנקבעה כאות וברית בין הקב"ה לכנסת ישראל, נר השבת מורכב בשני חלקים משמן ופתילה – השמן מסמל את התורה כמובא במדרש "ואין שמן אלא תורה" (ויקרא רבה, פר' ג)