שנים עשר… אחים אנחנו

הרב דוד חי כהן

בעל ספר ספר 'פרי צדיק' רבי צדוק הכהן מלובלין, הביא בדבריו לר"ח כסלו דברי מדרש תנחומא(פרשת ויחי) שכתב כי כל חודש בשנה מכוון כנגד אחד השבטים. שנים עשר השבטים מכוונים על פי המדרש גם כנגד שעות היום, ושעות הלילה, שנים עשר מזלות, ושתים עשרה אבני החושן.