רחל אחזה פלך של שתיקה

הרבי איסרקלונסקי

המדרש באסתר רבה (פרשה ו) כך הוא: "אין אסתר מגדת מולדתה" מלמד שתפסה שתיקה בעצמה, כרחל זקנתה שתפסה פלך שתיקה, עמדו כל גדולי זרעה בשתיקה! רחל תפסה פלך שתיקה ראתה סבלנותה, ביד אחותה ושותקת.

השלימות – נובעת מן המחלוקת

הרב אברהם טייץ

"שלושה כוחות מתאבקים כעת במחנינו. המלחמה ביניהם ניכרת ביותר בארץ ישראל אבל פעולתם היא פעולה נמשכת מחיי האומה בכלל, ושרשיהם קבועים הם בתוך ההכרה החודרת במרחבי רוח האדם…” (אורות התחיה , יח)