האם יהודה יגש אל יוסף?

יובל פרוינד

"המספד בירושלים" הוא תמצית נאום שנשא מרן הראי"ה קוק זצ"ל בעצרת פומבית ביפו ב"שבעה" לפטירתו של ד"ר בנימין זאב הרצל, בחודש תמוז שנת תרס"ד. מרן הרב זצ”ל עלה ארצה בכ”ח אייר תרס”ד. הוי אומר, נאום זה הושמע כחודשיים אחרי עלות הרב ארצה.