מתנת השבת

הרב משה צוריאל

בדרשה שנשא מרן הרב זצ"ל בפרשת שופטי בשנת תרנ"ו (כרבה של בויסק) ייחד דברים לקדושת השבת, ולחשיבותה. דבריו נסובו בהרחבה על פי דברי המדרש המציין את מקורה "כמתנה טובה מבית גנזיו של הקב"ה". ולהלן יובאו בתמצית ובראשי פרקים בלבד כמה מן ההיגדים המצויים להבנתו בדרשה עמוקה זו.