על האומץ ועל הצניעות

הרב אסף פאסי

אומץ החיים מוכרח הוא לכל יחד , ובפרט למנהיג, ולכל ציבור. אבל עם האומץ המתגלה מהתכונה הנפשית מתעוררים הרבה סעיפים מזיקים, ומידות רעות. וצריך הסתכלות בהירה של יושר גדול לברר את הטוב הנקי מתוך הפסולת. (שמונה קבצים א,רנד)