היחס בין קנאה לאהבה

הרב ליאור לביא

בכל שנה מחדש, מעוררים בנו ימי החנוכה, את זיכרון גבורת רוח בית חשמונאי; שבעוז רוחם, כנגד כל הסיכויים, הרימו את נס המרד נגד האימפריה היוונית-הלניסטית, ואשר רבים מבני עמנו נהו אחריה ונסחפו בגליה באותם ימים. קנאתם של בית חשמונאי לתורה ומסירותם לעמם, הובילה בחסדי שמים לקביעת ימי החנוכה עד לימינו אנו.